MS

MS ve İş Hayatı

ABD'deki bir araştırmaya göre MS'li insanlar istihdamı 2 kat fazla kaçırıyor.

ABD verilerine dayanan yeni bir araştırmaya göre, multiple sklerozlu (MS) kişiler ,kronik bir rahatsızlığı olmayan bireylere göre neredeyse iki kat daha sık iş yerlerinde bulunamıyorlar.

Ortalama olarak, ABD'de MS'li bireyler her yıl yaklaşık dokuz gün işe gidemiyor.

Sonuçlar ayrıca, evli olmayan, kronik ağrı çeken veya yüksek tansiyonu olan MS hastaları için tamamlanamayan işlerin önemli ölçüde daha yaygın olduğunu gösterdi.

MS semptomları iş zorluklarına neden olabilir.

MS'li çoğu kişiye 20 ila 50 yaşları0 arasında teşhis konur. Hastalık, giderek kötüleşen semptomlara neden olur , bu da günlük yaşamı etkileyebilir ve işte zorluklara neden olabilir.

Genel olarak yorgunluk, depresyon, spastisite (kas sertliği), görme bozukluğu, bilişsel bozulma gibi MS'in yaygın semptomlarından bazıları iş verimliliğinde kayıplara neden olabilir.

Araştırmacılar, hastalığı olmayan kişilere göre 18-64 yaş arası MS'li bireyler arasındaki iş verimliliği kaybını incelemek için kapsamlı bir düzeyde verileri geriye dönük olarak analiz ettiklerini belirttiler. Çalışmada başka bir çalışma için2005'ten 2015'e kadar toplanan veriler kullanıldı. Ekip, toplamda, MS'li 104 yetişkin çalışan yetişkin ve hastalığı olmayan 312 çalışan belirledi.

Analizler özellikle yaş, cinsiyet ve ırk/etnik köken gibi faktörler açısından MS hastalarıyla karşılaştırılabilir olacak şekilde seçildi. Katılımcıların kaçırılan iş günleri, bazı klinik özellikler ve eşzamanlı tıbbi durumlarla ilgili bilgileri değerlendirdi.

Sonuçlar, MS hastalarının ABD'de yılda ortalama yaklaşık dokuz iş gününü kaçırdığını gösterirken, MS olmayan bireylerin yılda üç iş gününün biraz üzerinde iş günü kaçırdığığı bildirdi. Bu istatistiksel olarak anlamlı bir farktır.

Ağrı ve günlük aktiviteleri gerçekleştirme kolaylığı gibi etken potansiyel faktörleri hesaba kattıktan sonra, MS hastaları diğer bireylere kıyasla neredeyse iki kat daha yüksek bir iş günü kaçırma oranı ortaya çıktı.

Bu analizler ayrıca ağrı bildiren MS hastalarının ağrısı olmayanlara göre işini kaybetme olasılığının önemli ölçüde daha yüksek olduğunu gösterdi. (hafif ila orta derecede ağrı için 1,7 kat ve “oldukça veya aşırı ağrı” için 3,9 kat.)

MS'li bireylerde ağrının iş verimliliği kaybı üzerindeki etkilerini hafifletmek için uygun müdahaleler geliştirirken ağrı şiddetini dikkate almak çok önemlidir.

Buna ek olarak, evli olmayan/boşanmış/ayrılı/dul hastalar, evli olanlara göre neredeyse iki kat daha fazla iş günü kaçırdıklarını bildirmiştir. Benzer sonuçlar, yüksek tansiyonu olmayanlara karşı yüksek tansiyonu olan hastalar için de gözlendi.

Kaçırılan iş günlerinin oranları da coğrafi olarak değişiyordu; Kuzeydoğu'daki hastalar Ortabatı veya Batı'dakilere göre önemli ölçüde daha yüksek devamsızlık oranları (yaklaşık %70) bildirdiler.

Bir cevap yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Send this to a friend