Ocrevus ( ocrelizumab ) ABD’deki ikincil ilerleyen MS’li ( SPMS ) insanlarda 2019 tarihli bir rapora göre iltihabi hastalığı azaltmak için en çok reçete edilen ilaç oldu.

Bilindiği üzere birincil ilerleyen MS ( PPMS ) için onaylanmış tek tedavi olan Ocrevus, kişilerde engellilik ilerlemesini geciktirme seçeneğidir.

Ancak Spherix’in son raporu, 157 ABD nöroloğu ve reçete verilerine dayanarak yapılan bir ankete göre, Mayzent ve Mavenclad’ın aktif SPMS hastaları için Ocrevus’tan son zamanlarda daha baskın olduğunu gösteriyor.

Mayzent ve Mavenclad tabletlerinin ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) onayları, hem aktif SPMS’yi hem de diğer tekrarlayan MS formları şemsiyesi altında ilk MS tedavileriydi. Daha sonra etiketlerinde güncellemeler yapıldı, klinik olarak izole edilmiş sendrom ( CIS ) ve tekrarlayan MS’in revize edilmiş tanımına uygun aktif SPMS endikasyonları eklendi.

Bu güncellemelerden muhtemelen etkilenen nörologların aktif SPMS hastalarını nasıl tanımladığı ve tedavi ettiği konusunda bir değişim yaşandığı görülmektedir. Doktorların, 2019’da hastaların RRMS’den SPMS’ye geçtiğini tahmin etmelerinin geçen yıla göre daha fazla olması muhtemeldi.

Ankete katılan nörologların çoğunluğunun (üçte ikisinden fazlası) bir RRMS hastasının SPMS tipine geçip geçmediğini anlayabileceklerinden emin oluyorlar. Bir yıl öncesine kıyasla tekrarlayan MS tedavilerinin aktif SPMS için etkili olduğu konusunda hemfikir olma olasılığı daha yüksektir.

SPMS hastalarının özellikle de özürlülük ilerlemesi açısından etkinlik kaygıları nedeniyle ilaçlarını değiştirmeye devam ettikleri görülmüştür.

Aktif olmayan veya tekrarlamayan SPMS, şu anda en az karşılaşılmış MS tipidir. Diğer hastalar için olanların aksine bu hastalar için onaylanmış hiçbir tedavi yoktur. Bazı şirketler bu boşluğu doldurmaya çalışmakta, bazı araştırmalarda da devam eden klinik gelişim programları bulunmaktadır. Ancak nörologlar başarıları konusunda şüpheci kalmışlardır.

Gilenya ( fingolimod ) şu anda aktif olmayan MS hastaları için Ocrevus’tan daha fazla tercih edilmekte olup,bu durum muhtemelen nörologların hastaları Mayzent’e geçirmek isteyeceklerini göstermektedir.


0 yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.