UV-B ışığına maruz kalmanın, bir fare modelinde, D vitamini ya da D vitamini reseptörünün varlığından bağımsız olarak Multipl Skleroz (MS) ve benzeri semptomları önlediği görüldü.

Çalışma,  Ulusal Bilimler Akademisi Tutanakları dergisinde yayınlandı.

MS ile güneş ışığına maruz kalma arasında bir bağlantı olduğu kanıtlanmıştı. Güneş ışığından orta-yüksek seviyede ultraviyole-B (UV-B) radyasyona maruz kalan kişiler – özellikle çocukluk döneminde – MS gelişme riski daha düşük olduğu bilinen bir gerçekti.

UV-B’ye maruz kalmanın derideki D vitamini sentezini tetiklediği göz önüne alındığında, birçok araştırmacı MS’i düşük güneş ışığına maruz kalma nedeniyle D vitamini eksikliğine bağladı.

Ancak son zamanlarda D vitamini eksikliği ile MS arasındaki bu bağlantıya itiraz edilmişti. MS için bir fare modeli kullanılarak yapılan araştırmalar,  UV-B’ye maruz kalmanın, D vitamini seviyelerini arttırmadan MS ve benzeri semptomları önlediğini gösterdi.

Bu sonuç, araştırmacıları farelerde UV-B’nin koruyucu rolünü daha fazla araştırmaya yönlendirdi. Özellikle D vitamini sentezleme kabiliyetine sahip olmayan ya da D vitamini reseptörüne (VDR) sahip olmayan – özel olarak yetiştirilmiş fareleri – UV-B ışığına maruz bıraktılar. Seçilen MS fare modeli, insanlarda MS semptomlarına benzer semptomlara neden olan, miyelin kılıfına olan saldırıyı taklit eden dbir model olarak bilinir.

D vitamini sentezini önlemek için, bir D vitamini öncüsü olan 7-DHC adlı bir proteine ​​sahip olmayan bir grup fare üretildi . Normal koşullarda UV-B ışığına maruz kaldığında 7-DHC, D vitamini oluşturan D3’e dönüştürülür, 7-DHC olmadan, D vitamini üretimi durdurulur. İkinci bir fare grubu da, D vitamininin biyolojik aktif formunu üreten proteini (7-DHC) içermeyecek şekilde yetiştirildi.

Tüm farelerde, modeller indüklenip yarısına günlük bir UV-B ışığı dozu verildi. 3 hafta boyunca her hafta içi, modellerin klinik bulguları tutuldu. Sonuçlar UV-B ışığının, D vitamini üretme yeteneklerinden bağımsız olarak tüm farelerde model semptomlarını azalttığını gösterdi.

Araştırmacılar, “Her durumda UV ışığı, hastalığı bastırma yeteneğini tam olarak koruyarak, ne D vitamini ne de reseptörünün gerekli olmadığını gösterdi” dedi.


0 yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.