Büyük bir Avustralya çalışması, MS’li kişilerde depresyon ve kaygı bozukluğunun yaygın olduğuna dair kanıtlar sunmaktadır. Çalışma, MS’li kişilerin çoğunun sigara içme, alkol tüketimi, diyet ve fiziksel aktivite ile ilgili yaşam tarzı davranışları üzerine önlemleri dikkate almadığı göstermektedir. Yaşam tarzı faktörleri ile depresyon ve kaygı bozukluğu arasındaki bağlantıları göstermektedir. Sağlıklı bir diyetin MS’li kişilerde düşük depresyon düzeyleriyle bağlantılı olduğu gösterir. Bu bulgular yaşam tarzı faktörlerinin değiştirilmesinin, depresyon ve endişe yaşayan MS hastalarına faydalı bir tedavi ve yönetim yaklaşımı sağlayıp sağlayamayacağını araştırmak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğunu göstermektedir.

MS ile depresyon ve kaygı bozukluğu arasındaki bağlantı nedir?

Hem beyindeki iltihaptan hem de omurilikten kaynaklanan depresyon ve kaygı bozukluğu MS’in belirtileri olabilir. Bununla birlikte, bir MS teşhisinin psikolojik etkisi de bu koşullara katkıda bulunabilir.

Depresyon ve kaygı bozukluğu ayrıca, artan iltihaplanma, halsizlik ve sakatlık ile ilişkilendirilmiştir ve MS’li insanlarda yaşam kalitesinin azalmasına önemli ölçüde katkıda bulunur. İlaçlar ve psikolojik destek gibi müdahaleler etkili olabilirken, MS ile yaşayan birçok kişi bu konular için tıbbi yardım istememektedir.

Değiştirilebilir yaşam tarzı faktörleri nelerdir?

Değiştirilebilir yaşam tarzı faktörleri, bir insanın yaşam tarzının değiştirebileceği veya etkileyebileceği bölümlerdir. Sigara içmek, beslenme, alkol tüketimi ve fiziksel aktivite bunlardan bazılarıdır. MS’li insanlar genellikle durumlarını yönetmeye yardımcı olmak için yaşam tarzlarında nasıl değişiklik yapabildiklerini merak ediyor.Bu alanda araştırmalar son hızla devam etmektedir.

Depresyon, kaygı ve değiştirilebilir yaşam tarzı faktörleri üzerine araştırma

Değiştirilebilir yaşam tarzı faktörlerinin MS semptomlarının bir kısmına katkıda bulunup bulunmadığını araştırmak için, Melbourne Üniversitesi’nden Dr. Claudia Marck, MS Research Australia’nın Avustralya MS Boyuna Etütünü yürüten Menzies Tıbbi Araştırma Enstitüsü’nden Dr Ingrid van der Mei ile işbirliği yaptı .

MS’li 1.500’den fazla kişi sigara içme, beslenme, alkol tüketimi ve fiziksel aktivite seviyeleri gibi çeşitli yaşam tarzı davranışları hakkında bir anketi tamamladı. Katılımcılar ayrıca kaygı ve depresyon ile ilgili bir ankete cevap verdiler. Veriler, yaşam tarzı davranışları ile kaygı bozukluğu ve depresyon belirtilerinin ortaya çıkması ve ciddiyeti arasındaki bağlantı için dikkatlice analiz edildi.

Bu araştırma neyi keşfetti?

Bulgular, sigaranın (günde birden fazla sigara, nargile, puro veya pipo olarak tanımlanan) ve günde iki standart alkollü içecek tüketmenin, bu çalışmada depresyon oluşumundaki artışla bağlantılı olduğunu göstermiştir. Depresyon şiddeti, daha yüksek düzeyde sigara ile birlikte artmıştır.

Sağlıklı bir diyet uygulayan, günde beş veya daha fazla porsiyon sebze yiyen veya haftada en az altı gün bir veya iki porsiyon meyve yiyenlerin genel olarak depresyon şiddetinin daha düşük olduğu bulundu.

Ayrıca her sağlıklı davranışla birlikte, depresyonun oluşumu ve ciddiyetinin orantılı olarak azaldığını göstermiştir.

Bu araştırma bulguları ne anlama geliyor?

Depresyon ve kaygı bozukluğunun MS hastalarında yaygın olduğuna dair daha fazla kanıt sunmaktadır.

Yaşam tarzı faktörlerinin MS’li kişilerde daha düşük bir sıklık ve depresyon şiddeti ile ilişkili olduğunu, ancak endişe ile ilişkili olmadığını ortaya çıkarmıştır.

Yaşam tarzı faktörlerinin değiştirilmesinin, bu semptomları yaşayan MS hastaları için bir tedavi seçeneği haline gelip gelemeyeceğini tam olarak anlamak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır.

Bu tür çalışmalar, MS’i ve semptomlarını yönetmede güçlü, kanıta dayalı ve bütünsel bir yaklaşım geliştirmeye doğru atılan bir adımdır; MS’li kişilerin, MS’in yaşamları üzerindeki etkilerini azaltmak için kendilerini kontrol edebilecek faktörleri içerir.


0 yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.